Bischofsinsignien – Mons. Jan Baxant (im Zusammenarbeit mit Mgr.LENKOU TRUBAČOVOU

ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŃSKÁ-FAST,OSTRAVA