OLEJOVÉ LAMPY-FRYŠTÁK 2001

OLEJOVÉ LAMPY-PROSTĚJOV CMG 2004

OLEJOVÉ LAMPY-ZLÍN KPMPK 2003

OLTÁŘNÍ SVÍCNY-FRÝDEK MÍSTEK 2011

PAŠKALOVÝ SVÍCEN-VÍDEŇ 2014

VYCHÁZÍ Z VOLEBNÍHO MOTA VELMISTRA BRUNA PATTER „IN SUAVITATE SPIRITUS“ (V MÍRNOSTI/DOBROMYSLNOSTI DUCHA KONAT SLUŽBU/SLOUŽIT) DOSTAL OD SOCHAŘE FORMU VYSOKÝCH HOŘÍCÍCH  PLAMENŮ. V ČERVENOZLATÉM BRONZU ZÁŘÍCÍ KONKÁVNĚ-KONVEXNÍ VOLUTY ZPROSTŘEDKOVÁVAJÍ OBRAZ ŽIVOUCÍHO OHNĚ, KTERÝ SYMBOLIZUJE PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO. ZÁROVEŇ PŘIPOMÁNÁ ROBUSTNÍ FORMA HOŘÍCÍ TRNÍ, KTERÉ VYJADŘUJE BOŽÍ PŘÍTOMNOST A NEZHOŘÍ V OHNI.

VE VRCHNÍ ČÁSTI PAŠKÁLOVÉHO SVÍCNU VYČNÍVÁ (VEN?) POSTAVA ZMRTVÝCHVSTALÉHO, KTERÝ SE VZNÁŠÍ V ZÁŘÍCÍM VĚNCI SVATOZÁŘE A ROZPROSTÍRÁ SVÉ RUCE DO DÁLKY. TĚLO ZMRTVÝCHVSTALÉHO PÁNA SE TAKŘKA CELÉ ZTRÁCÍ POD ROZMĚRNÝM ROUCHEM, JEHOŽ ZÁHYBY VE STEJNÉ MÍŘE ZAKRÝVAJÍ I ODKRÝVAJÍ VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ. NAD LEVOU RUKOU SE VZNÁŠÍ DUCH SVATÝ VE FORMĚ HOLUBICE JAKO ZNAMENÍ MILOVANÉHO SYNA OTCE A STEJNĚ TAK JAKO ZNAMENÍ (ODKAZ), KTERÉ DAL JAKO DAR SVÝM UČEDNÍKŮM ZMRTVÝCHVSTALÝ: PŘÍJMĚTE DUCHA SVATÉHO! V PRAVÉ RUCE DRŽÍ KRISTUS MUŠLI,SYMBOL NAROZENÍ, KTEROU ODKAZUJE NA SVÉ POSLEDNÍ PŘIKÁZÁNÍ UČEDNÍKŮM: JDĚTE KE VŠEM NÁRODŮM A KŘTĚTE JE VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO. TAK JAKO TRNÍ NEZHOŘELO POD HOŘÍCÍM OHNĚM, TAK NEBYL KRISTŮV KŘÍŽ ZE SVĚTA ODSTRANĚN, ALE NAOPAK ROZJASNĚN, PROTO UKAZUJE UMĚLEC ZA ZÁŘÍCÍM VĚNCEM  (SVATOZÁŘÍ) VÝRAZNĚ STRUKTUROVANÉ DŘEVO KŘÍŽE.     

SVÍCEN JE ZAKONČEN TĚSNĚ NAD ZMRTVÝCHVSTALÝM ZLATÝM ZÁŘÍCÍM TALÍŘEM NA VOSK, KTERÝ JE NA BOCÍCH ZDOBEN ČERVENÝM KAMENEM A VOLEBNÍM HESLEM VELMISTRA: „IN SUAVITATE SPIRITUS“ (V MÍRNOSTI/DOBROMYSLNOSTI DUCHA KONAT SLUŽBU/SLOUŽIT). TÍM JE VYJÁDŘENO, ŽE NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA A SLUŽBA PRO BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ SE USKUTEČŇUJE V DUCHU DOBROMYSLNOSTI/MÍRNOSTI DUCHA A V DŮVĚŘE V JEHO VEDENÍ. NA NOZE SVÍCNU JSOU  VYOBRAZENA  ŽIVOTNÍ DATA  VELMISTRA A  JEHO ZNAK.

PAŠKÁLOVÝ SVÍCEN VYTVOŘENÝ AKAD.SOCHAŘEM DANEILEM TRUBAČEM SE PREZENTUJE JAKO HODNOTNÉ CÍRKEVNÍ UMĚNÍ, PŘÍSNÉ/JASNÉ A KONSEKVENTNÍ VE FORMĚ, MISTROVSKY ŘEMESLNĚ ZPRACOVANÉ A PLNÉ V TEOLOGICKÉM VYJÁDŘENÍ. SVÍCEN NALEZL SVÉ MÍSTO V KAPITULNÍM SÁLU VELMISTROVSKÉHO KONVENTU VE VÍDNI, KDE ŘÁDOVÉ SPOLEČENSTVÍ DENNĚ RÁNO A VEČER PŘI RANNÍM CHVÁLÁCH A NEŠPORÁCH ZAPALUJE VELIKONOČNÍ SVÍCI.

PAŠKÁLOVÝ SVÍCEN JE DÍLEM K 70. NAROZENINÁM GENERÁLNÍHO OPATA DR. BRUNO PLATTERA, 65. VELMISTRA NĚMECKÉHO ŘÁDU A BYL ZAPLACEN FAMILIÁŘI NĚMECKÉ BALIVY.

DATAVÝŠKA : 112 CM
PRŮMĚR TALÍŘE NA VOSK : 21 CM
VÁHA : 43 KG
BROZNOVÝ ODLITEK 
NÁVRH A PROVEDENÍ  AKAD. SOCH. DANIEL IGNÁC TRUBAČ (POLEŠOVICE/CZ)
BŘEZEN  2014